Samen werken
aan sociale vraagstukken

Collectief de WijkMakers helpt inwoners en organisaties om samen te werken aan sociale vraagstukken. Door krachten te bundelen ontwikkelen we duurzame netwerken, methodieken en gebiedsgerichte programma’s. Zo dragen we bij aan een betrokken en veerkrachtige samenleving die inspeelt op de uitdagingen rondom burgerinitiatief, (informele) zorg en welzijn.

HET COLLECTIEF

De WijkMakers

De WijkMakers is een collectief waarbinnen zelfstandig onderzoekers, ontwikkelaars en communitybuilders in steeds andere samenstelling samenwerken. De harde kern  bestaat uit Mick Loos, Victor de Kok, Roselinde van Ravestein en Kees Penninx. Zij combineren hun achtergrond in epidemiologie, filosofie, gerontologie en
veranderkunde. 

ONZE VISIE

De kracht van de wijk

In de wijk barst het van het talent. Van actieve buurtbewoner, tot ondernemer, tot professional. Ons doel is om al dat vermogen in te zetten. 

Opdrachtgevers

METHODIEK ONTWIKKELING

Samen Verder

Met deze methodiek werken uiteenlopende organisaties samen aan het maatschappelijk probleem eenzaamheid. Onder meer zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente, bedrijven en (eenzame) inwoners slaan zo de handen ineen om in een lokale context eenzaamheid te voorkomen, te verminderen, of helemaal tegen te gaan.
Als WijkMakers ontwikkelden we dé manier om tot een lokale eenzaamheidsaanpak te komen.

PROJECT- EN PROGRAMMAMANEGEMENT

Wijkontwikkeling

Uitdagingen in wijken of buurten zijn vaak complex en spelen zich af op meerdere (leef)domeinen. Dit vraagt om een brede, lange termijn samenwerking en projecten die innovatief zijn en impact hebben.
Als WijkMakers ontwerpen en coördineren we wijkprogramma’s of zijn inzetbaar als projectleider op specifieke thema’s als schulden, basisvaardigheden en burgerparticipatie.

EVALUATIE EN ONDERZOEK

Actie onderzoek

Een procesbegeleidend onderzoek, waarbij onderzoekers zich niet alleen beperken tot het doen van onderzoek, maar ook een rol spelen bij het veranderproces. Het is voor organisaties een manier om tot goed onderbouwde acties en beslissingen te komen voor concrete vraagstukken uit de praktijk. 
Als Wijkmakers passen we actieonderzoek toe tijdens de begeleiding van samenwerkingsverbanden in de zorg en het sociale domein.

COMMUNITYBUILDING

Studio Bruis - Samen Buurten

Toenemende eenzaamheid, anonimiteit en sociale onveiligheid in 55+ wooncomplexen baren bewoners, corporaties en gemeenten steeds meer zorgen. De interventie Studio Bruis stelt bewoners en professionals  in staat om van hun woongebouw weer een bruisende woongemeenschap te maken.
Als WijkMakers zetten we ons in als community builders in 55+ wooncomplexen en trainen professionals in de Bruis methode.

STICHTING

Bij de Tijd

Sinds 2021 zijn De WijkMakers verbonden aan Stichting Bij de Tijd. Deze stichting zet zich in voor een inclusievere samenleving waarin de talenten van ouderen beter benut worden.

NIEUWS

Volg De WijkMakers

Studio BRUIS op Buurtwijs

We timmeren al een tijdje aan de weg met Studio BRUIS, de interventie waarmee we gemeenschapsvorming in 55+...

Hoe zet je ervaringsdeskundigheid in bij het tegengaan van eenzaamheid?

  Een beleidsmaker van een gemeente vroeg ons om eens mee te kijken naar het 'eenzaamheidsbeleid'...

Wijkmakers; geef me de vijf!

De Wijkmakers zijn sinds 2022 betrokken bij Zorgsaamwonen, een landelijk platform voor maatschappelijke opgaven...

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze projecten?

Neem dan contact met ons op via mick@dewijkmakers.nl of victor@dewijkmakers.nl.