Onderzoek & evaluatie

Het is belangrijk om te weten of je op de goede weg zit, of dat nu gaat om een samenwerking, specifiek beleid of de ontwikkeling van een dienst of product. Onderzoek en evaluatie helpt hierbij. Zo ontstaat niet alleen de mogelijkheid om te monitoren, maar ook de kans om te leren voor de toekomst.

Het liefst doen we actie-onderzoek en maken we gebruik van narratieve evaluaties:

 

Kritische buitenstaanders

Actieonderzoek

Actie-onderzoek, ook wel participatief onderzoek genoemd, is een vorm van procebegeleidend onderzoek waarbij onderzoekers zich niet alleen beperkten tot het doen van onderzoek, maar ook een rol spelen bij het veranderproces. 

Participatief onderzoek is van waarde bij het opzetten en ontwikkelen van netwerken, of bij de implementatie van een bepaalde methodiek. Onderzoekers stellen dan theorie en praktische kennis beschikbaar, maar wonen ook discussies, vergaderingen en bijeenkomsten bij. Als kritische buitstaanders helpen ze betrokkenen om te komen tot een gezamenlijke opgave en daarbij horende doelstellingen en indicatoren.

Als Wijkmakers passen we actieonderzoek toe tijdens de begeleiding van samenwerkingsverbanden en worden we als door Zon Mw erkende actieonderzoekers gevraagd om subsidieprojecten te begeleiden.

Verhalen om van te leren

Narratieve evaluatie

Data-gedreven evalueren is ontzettend belangrijk: het helpt ons om meetbaar te maken of bijvoorbeeld beleid zijn vruchten afwerpt. Maar feiten en cijfers zeggen niet alles. Sterker, rapporten en evaluaties gaan vaak voorbij aan waarvoor alle inzet is bedoeld: de ervaring van een bewoner, professional of patiënt.

Stilstaan bij ervaringen kan door te luisteren naar verhalen. Als iemand in eigen woorden kan vertellen wat hulpverlening, een samenwerking of zorg betekende, komt er waardevolle informatie naar boven. Vaak ligt er in die verhalen veel meer nadruk op de betekenisgeving; bijvoorbeeld over hoe een gesprek inspireerde om iets in gang te zetten. 

Met verhalen wek je feiten en cijfers tot leven; plaats je ze in een steeds specifieke context. Zo vormen ze een mooie aanvulling op onze datadrift, zoals je kunt zien in de onderstaande jaarrapportage van welzijnsorganisatie Incluzio.